วิธีการตั้งค่าการชาร์จของ BMW 530e กรณีไม่สามารถใช้งานได้

การตั้งค่ารถยนต์ BMW 530e
เข้าไปที่เมนู My Vehicle บนหน้าจอควบคุมในรถยนต์ของท่าน

ภายในเมนูให้ท่านเลือกเมนูย่อยที่ชื่อว่า Plan charging/climate control

จากนั้นให้เลือกที่ตัวเลือก Charge immediately เพื่อให้รถยนต์ของท่านทำการชาร์จได้ในเวลาที่ต้องการ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น
กรุณาติดต่อ Call Center : +66(0) 2 026 6133
หรือ Email : support@eaanywhere.com
arrow_upward