การเพิ่ม และการใช้งานบัตร GIFT CARD

การเพิ่มบัตร Gift Card หรือบัตรสมนาคุณ ต่างๆ
กดเข้าไปที่ปุ่ม Menu บนแอพพลิเคชั่น เลือกเมนู Gift Card

ภายในเมนูจะแสดงรายการ Gift Card ที่มี หากต้องการเพิ่มให้กรอกเลข 16 หลักบนหน้าบัตร แล้วกด ยืนยัน

หากสำเร็จจะมีรายการบัตร Gift Card เพิ่มเข้ามา สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ได้

การใช้งานบัตร Gift Card หรือบัตรสมนาคุณ ต่างๆ
เมื่อลูกทำการเลือกสถานีและหัวจ่ายแล้ว ในช่องของการเลือกประเภทการชำระเงิน ให้ลูกค้าเลือกตัวเลือก Promotion แล้วเลือกบัตร Gift Card ที่ลูกค้าต้องการใช้เป็นส่วนลดหรือแทนค่าบริการ

ให้ลูกค้าเลือกระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ แล้วกดต่อไป จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดการจองอีกครั้ง หากลูกค้าตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดยืนยันอีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น
กรุณาติดต่อ Call Center : +66(0) 2 026 6133
หรือ Email : support@eaanywhere.com
arrow_upward