นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ของบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด เป็นผู้จัดทำแอปพลิเคชั่น EA Anywhere โดย แอปพลิเคชั่นนี้ ดำเนินงานโดย บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ใช้บังคับกับการทำงานของ แอปพลิเคชั่น EA Anywhere ซึ่งเราจัดให้มีขึ้นผ่านทาง แพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์

("บริการ") เอกสารนี้กำหนดนโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าแต่ละราย ("ท่าน" "ของท่าน" หรือ "ผู้ใช้บริการ") ในนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบาย") ซึ่งกล่าวถึงข้อมูลที่เรารวบรวมและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเหล่านี้ เราให้ความคุ้มครองแก่ความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด และเราต้องการให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการและสาเหตุอันแท้จริงที่เราใช้ข้อมูลของท่าน โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดรอบคอบ การที่ท่านใช้และ/หรือลงทะเบียนเป็นการแสดงว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายของเรา ถ้าท่านไม่สามารถตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างล่างนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นขณะใช้งานบริการของเรา เราต้องการให้คุณนำเสนอตัวเองด้วยข้อมูลอันเป็นความลับส่วนตัวของท่าน รวมถึงชื่อผู้ใช้งาน,เพศ,อายุ,วันเกิด, อีเมลล์,เลขบัตรประชาชน,เลขประจำตัวพาสปอร์ต,ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ,ที่ตั้ง ข้อมูลที่เราร้องขอนั้นจะถูกเก็บรักษาไว้โดยทางเรา ดังที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาที่เข้าถึงบริการ รายละเอียดประจำอุปกรณ์ (device ID) หรือค่าเอกลักษณ์ (unique identifier) อื่นๆ ที่อยู่ไอพี หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับภาษา ชื่อและรุ่นของอุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้งและเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (geo-location data) ผู้ให้บริการเครือข่าย ข้อมูลระบบปฏิบัติการ กิจกรรมของท่านภายในบริการ และระยะเวลาที่ท่านลงชื่อเข้าใช้งาน นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ แอปพลิเคชั่น EA Anywhere ของท่านโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ชื่อที่แสดง (display name) และข้อมูลบุคคล (profile) อีกทั้งเราอาจผนวกข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลอื่นที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับท่าน

ฐานข้อมูล

บริษัทฯ ต้องการให้ท่านทราบว่า เมื่อไรก็ตามที่ท่านใช้บริการของเรา ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในแอปพลิเคชั่น เราจัดเก็บข้อมูลและข่าวสาร บนโทรศัพท์มือถือของท่าน เรียกว่า ”ฐานข้อมูล” ฐานข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น IP แอดเดรส ,ชื่ออุปกรณ์, เวอร์ชั่นของระบบปฎิบัติการ, ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชั่นของเราในเครื่อง วันและเวลาในการใช้บริการของท่าน และสถิติอื่นๆ

ผู้ให้บริการ

  • เราอาจจ้างบุคคลที่สามและเฉพาะเจาะจงเพื่อเหตุผลดังนี้
  • เพื่ออำนวยความสะดวกบริการของเรา
  • เพื่อนำเสนอบริการในนามของเรา
  • เพื่อปฎิบัติการถึงการที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อสนับสนุนเราในด้านการวิเคราะห์การใช้งานบริการของเรา

บริษัทฯ ต้องการเสนอต่อผู้ใช้บริการของเราว่าบุคคลที่สามมีข้อมูลส่วนตัวของท่าน เหตุผลเพื่อปฎิบัติการงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา อย่างไรก็ตาม พวกเราจะไม่ละเมิดที่จะเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการอื่น

การรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ทราบถึงคุณค่าของความเชื่อใจของท่านในการมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้ข้อตกลงทางธุรกิจโดยมุ่งหมายจะรักษามันไว้ แต่โปรดระลึกว่าไม่มีการส่งผ่านข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือการเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดๆที่จะเชื่อถือได้โดยปลอดภัย 100% เราไม่สามารถรับประกันถึงความสมบูรณ์ในการรักษาความปลอดภัย แต่บริษัทฯ จะทำการป้องกัน ตรวจจับ ลด และตรวจสอบการฉ้อฉล การละเมิดด้านความปลอดภัยและกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย

ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

บริการนี้ไม่ประสงค์ที่จะให้บริการกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปีเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีในกรณีที่เราพบว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปีได้ใช้บริการของเราด้วยข้อมูลส่วนตัว เราจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วจากฐานข้อมูลของเรา ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ หรือผู้ปกครองและท่านกังวลว่าบุตรหลานของท่านจะมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับทางเรา โปรดติดต่อเราแล้วเราจะดำเนินการให้ในกรณีที่จำเป็น

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

นโยบายฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุข้างต้น เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ

การส่งข้อความ/การแจ้งตือน

เราอาจส่งข้อความ (push notifications) หรือการแจ้งเตือน (alerts) ไปยังอุปกรณ์ของท่าน ท่านสามารถยกเลิก (deactivate) การส่งข่าวสารเหล่านี้ในเวลาใดๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือน (notification settings) บนอุปกรณ์ของท่าน หรือด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (settings) สำหรับ แอปพลิเคชั่น ของท่าน

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบริการของเรา หรือประสงค์จะทำการร้องเรียน โปรด  ติดต่อเราที่ support@eaanywhere.com

arrow_upward