ไทยพาณิชย์ โพรเทค รวมพลัง 12 พันธมิตรกลุ่ม EV ชูความคุ้มครองเพื่ออนาคต

By EA ANYWHERE | Sep 27,2022


“ไทยพาณิชย์ โพรเทค “ ชูธง “ความคุ้มครองเพื่ออนาคต” จับมือ 12 กลุ่มอีวี บริการเช่ารถอีวี -สถานีชาร์จและเครื่องชาร์จ-ซ่อมบำรุง พร้อมเปิดตัว "ประกันรถยนต์ EV" บุกช่องทางดิจิทัล และจัดแคมแปญใหญ่ ลุ้นขับรถอีวีฟรี 1 ปี หนันสังคมคาร์บอนต่ำได้เร็วขึ้น

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) เปิดเผยว่า เทรนด์พลังงานสะอาดมีทิศทางเติบโตอย่างกระโดด โดยเฉพาะรถยนต์ใฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)หรือ รถยนต์อีวี 

ส่วนหนึ่งจากการที่ภาครัฐออกนโยบาย EV และสถานการณ์ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและมีความผันผวนเป็นแรงจูงใจให้คนหันมาซื้อรถอีวีมากขึ้น ที่ผ่านมายอดจดทะเบียนรถอีวี เติบโต 100% สูงต่อเนื่อง

สอดคล้องกับข้อมูลของ อีไอซี คาดว่ายอดขายรถอีวีของไทยจะขยายตัวปีละ 17.6% ในช่วงระหว่างปี 2565-2573  ซึ่งการเติบโตของรถยนต์อีวีในประเทศ จึงเป็นการสนับสนุนประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้เร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้นธุรกิจประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยสูงถึง140,000 ล้านบาท มีสัดสัดส่วน 60%ของธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยกว่า 250,000 ล้านบาท ต้องปรับความคุ้มครองให้สอดรับทิศทางพลังงานสะอาด

ล่าสุด SCB Protect  ได้ริเริ่มความคุ้มครองเพื่ออนาคต  ร่วมกับ 12 พันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวช้องกับการใช้พลังงานสะอาดกลุ่มให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (Car Rental / Car Sharing) EVme, SIXT, HAUP กลุ่มสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ( EV Charger) EA Anywhere, on-ion, SHARGE, EV MALL, CH PROMPTCHARGE และกลุ่มซ่อมบำรุงรถยนต์ (Car Maintenance) FIT Auto, COCKPIT 

รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (Auto Finance) และธุรกิจบัตรธนาคารไทยพาณิชย์ 

พร้อมกันนี้ ล่าสุดจัด แคมเปญ "SCB Protect คุ้มครองเพื่ออนาคต “ ลุ้นขับฟรีรถ EV 1 ปี"  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-30พ.ย.65 และเปิดตัวประกันรถยนต์ EV ออนไลน์สุดคุ้ม ร่วมกับ2พันธมิตรประกันวินาศภัย ไทยวิวัฒน์ประกันภัยและเทเวศน์ประกันภัย ให้ความคุ้มครอง แท่นชาร์จ Wall box วงเงิน 50,000 บาทและ  SCB Protect รับส่วนสด5,000 บาท  คาดว่าประกันรถยนต์ EV จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้เร็วขึ้น จับกลุ่มลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์กว่า17ล้านคน

"ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้สังคมไทยกัาวสูสังคมคารับอนต่ำโดยเร็ววัน ดังนั้น เราเชื่อว่าการสร้างความคุ้มครองเพื่ออนาคตผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการของเราและพันธมิตรในครั้งนี้ จะสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้แก่ผู้บริโภคให้ลดการใช้พลังงานในรูป แบบเดิมสูการใช้พลังงานสะอาด โดย SCB Protect จะคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดดีๆ คุ้มๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้วิเริ่มด้านความคุ้มครองเพื่ออนาคต" นางสาวปรมาศิริ กล่าวarrow_upward